Thanh toán khi nhận hàng :

Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Thông tin thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, HQGANO sẽ xác nhận với bạn qua điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. Nếu quý khách đi vắng, xin vui lòng uỷ quyền lại cho người khác nhận và thanh toán tiền cho quý khách.

Thanh toán bằng cách chuyển khoản :

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Chuyển khoản ngân hàng trong phần Thông tin  thanh toán.

Bạn có thể chuyển khoản vào tài khoản thuộc Chủ sở hữu của HQGANO tại danh sách các ngân hàng sau: 

Tên Tài khoản: Công Ty Cổ Phần HQGANO

Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK 
- Chi Nhánh Gia Định
- Số Tài Khoản: 29918899

Ngân Hàng TECHCOMBANK
- Chi Nhánh Chợ Lớn
- Số Tài Khoản: 19134521137018

Khi thực hiện chuyển khoản, bạn cần ghi rõ Mã đơn hàng trong Hoá đơn bán hàng mà chúng tôi đã gửi cho quý khách qua email để HQGANO có thể xác nhận thanh toán.

Trong vòng 30 phút sau khi bạn đặt đơn hàng, nếu chưa nhận được thanh toán, HQGANO sẽ gọi cho bạn để xác nhận lại đơn hàng. Ngay sau khi nhận được thanh toán, HQGANO sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. Đơn hàng sẽ không được thực hiện nếu bạn chưa thanh toán.