Thông báo giá cước vận chuyển

 

giá cước vận chuyển

– Free ship:

  • TPHCM đơn hàng từ 1.200.000.
  • Tỉnh đơn hàng từ 2.000.000 hoặc chuyển khoản trước (dưới 1kg)

– Tính ship:

  • Đơn hàng dưới 1.000.000: phí vận chuyển 30.000đ.
  • Đơn hàng tỉnh: phí vận chuyển 30.000đ. Đơn hàng trên 1kg giảm 50% giá bưu điện.

– Rượu không COD