Hotline 0929 222 555

Tài khoản ngân hàng Công Ty Cổ Phần HQGANO

Tài khoản Công ty Cổ Phần HQGANO

Tên ngân hàng: Ngân hàng Maritimebank
Số tài khoản: 04101010019988

Tài khoản Công ty Cổ Phần Nhan Sắc Mộc

Tên ngân hàng: Ngân hàng Agribank
Số tài khoản: 1901201132789
Chi nhánh: Bình Phú – HCM
MST: 0313831884

Tài khoản cá nhân

Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank
Chi nhánh: Bình Tây
Số tài khoản: 0251002037836
Tên tài khoản: HUỲNH TIẾN HẠNH

Tên ngân hàng: Ngân hàng Đông Á
Chi nhánh: Hậu Giang
Số tài khoản: 0101032828
Tên tài khoản: HUỲNH TIẾN HẠNH