Hotline 0929 222 555
\

Xe thăng bằng thông minh thu hút giới trẻ

Xe thăng bằng thông minh (smart balance wheel) là sản phẩm sử dụng tiến bộ của khoa học công nghệ, được các nước phát triển sử dụng rộng rãi.

Đang trở thành trào lưu đi lại ở các nước phát triển, các dòng xe thăng bằng thông minh (Smart Balance Wheel) mới được biết đến ở Việt Nam trong vài tháng gần đây.

Đọc thêm