Hotline 0929 222 555
\

Lợi ích đối với sức khỏe từ trái sầu riêng

Quả sầu riêng được nhiều người ở Đông Nam Á xem như là “vua của các loại trái cây”. Nhưng mùi quá mạnh của nó khiến người không quen khó chấp nhận.

Theo Tổ chức Lương nông Quốc tế (FAO), trong 100g phần ăn được của sầu riêng, có chứa các chất sau: nước 66,8g, protein 2,5g, glucid 28,3g, lipid 1,6g, tro 0,8g, các chất khoáng vi lượng: Ca 20mg, P 63mg, Fe 0,9 mg, K 601mg, muối Na 1mg; các vitamin: thiamin (B1) 0,027mg, riboflavin (B2) 0,29mg, niacin (B3) 1,2mg, acid ascorbic (C) 37mg, A 10 IU, cung cấp 124 calo….

Đọc thêm