Hotline 0929 222 555
\

Thử nghiệm hiệu quả của thực phẩm chức năng

Hiện nay, thực phẩm chức năng tràn lan trên thị trường nhưng rất ít sản phẩm được thử nghiệm hiệu quả về công dụng của chúng đối với sức khỏe. Thực trạng này khiến cho người tiêu dùng rất khó để chọn đúng – dùng đúng sản phẩm.

Trong dự thảo Thông tư Hướng dẫn Quản lý Thực phẩm chức năng (TPCN), Bộ Y tế có nhấn mạnh đến việc thử nghiệm hiệu quả về công dụng trên người đối với các sản phẩm TPCN. Trong Thông tư 43/2014 vừa được ban hành ngày 24/11/2014, các nội dung này cũng đã được đề cập khá cụ thể và chi tiết.

Đọc thêm