Hotline 0929 222 555
\

7 câu nói mang lại nghị lực cho bất cứ ai

1. Đôi lúc bạn đối mặt với khó khăn không phải vì bạn làm điều gì đó sai mà bởi vì bạn đang đi đúng hướng.

2. Đừng mơ trong cuộc sống…mà hãy sống cho giấc mơ.

Đọc thêm