Hotline 0929 222 555

Mục Tiêu Phát Triển

Mục tiêu phát triển của HQGANO là phát triển và sản xuất ra các loại nấm thảo dược an toàn và chất lượng cao, giá cả phù hợp nhằm giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của khách hàng trong và ngoài nước.