fbpx

Các tiêu chuẩn sản xuất Nấm Linh Chi hữu cơ

Nấm Linh Chi chỉ thực sự là “thượng phẩm” quý cho sức khỏe khi được nuôi trồng theo phương pháp hữu cơ sạch và an toàn. Dưới đây là 22 tiêu chuẩn sản xuất Nấm Linh Chi hữu cơ, dựa theo tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm hữu cơ, cho thấy sự công phu trong quá trình nuôi trồng, đảm bảo chất lượng nấm đầu ra sạch, an toàn và phát huy hết mọi dược tính.

1. Nguồn nước được sử dụng trong canh tác hữu cơ phải là nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm.

2. Khu vực sản xuất thực phẩm hữu cơ phải được cách ly tốt khỏi các nguồn ô nhiễm như các nhà máy, khu sản xuất công nghiệp, khu vực đang xây dựng…

3. Không sử dụng tất cả các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong sản xuất hữu cơ.

4. Không sử dụng các chất tổng hợp kích thích sinh trưởng.

5. Các thiết bị phun thuốc đã được sử dụng trong canh tác thông thường không được sử dụng trong canh tác hữu cơ.

6. Các dụng cụ đã dùng trong canh tác thông thường phải được làm sạch trước khi đưa vào sử dụng trong canh tác hữu cơ.

7. Nông dân phải duy trì việc ghi chép vào sổ tất cả vật tư đầu vào dùng trong canh tác hữu cơ.

8. Không sử dụng tất cả các vật tư đầu vào có chứa sản phẩm biến đổi gen GMOs.

9. Sử dụng hạt giống và các nguyên liệu trồng hữu cơ sẵn có. Nếu không có sẵn, có thể sử dụng các nguyên liệu gieo trồng thông thường nhưng không được xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trước khi gieo trồng.

10. Không sử dụng phân người.

11. Phân động vật lấy từ bên ngoài trang trại vào phải được ủ nóng trước khi dùng trong canh tác hữu cơ.

12. Cấm sử dụng phân ủ được làm từ rác thải đô thị.

13. Túi và các vật đựng để vận chuyển, cất giữ sản phẩm hữu cơ đều phải mới hoặc được làm sạch. Không được sử dụng các túi và vật đựng làm từ các chất bị cấm trong canh tác hữu cơ.

14. Thuốc bảo vệ thực vật bị cấm trong canh tác hữu cơ không được phép sử dụng trong kho cất trữ sản phẩm hữu cơ.


Sản phẩm khuyến nghị sử dụng

Giảm giá!
1,000,000 599,000